BẢNG GIÁ

STT

Loại hàng hóa

ĐVT

Đơn Giá

Nhà sản xuất

1

 Giấy IK Natural

Ream

54,630

Indonesia

2

 GIẤY ZAP

ream

58,333

Indonesia

3

 Giấy Bìa Thái

Xấp

25,000

Thái Lan

4

 Giấy Bãi Bằng vàng

Ream

45,370

Việt Nam

5

 Giấy IK Natural 80

Ream

67,273

Indonesia

6

 Giấy Supreme

Ream

57,408

Thái Lan

7

 Giấy Copy Laser

Ream

56,482

Paper One - Indonesia

8

 Giấy Delight

Ream

53,704

Thái Lan

9

 Giấy IXORA A4

Ream

57,408

Indonesia

10

 Giấy Double A

Ream

64,815

Thái Lan

11

 Giấy Double A 80A4

Ream

74,074

Thái Lan

12

 Giấy IK Copy Paper 70

Ream

53,704

Indonesia

13

 Giấy Excell giá rẻ

Ream

50,000

VN

14

 Giấy Double A 70 A3

Ream

127,778

Thái Lan

15

 GIẤY A-ONE 68A4

Ream

50,000

Việt Nam

16

 Giấy Double A 80 A3

Ream

148,148

Thái Lan

17

 Giấy Excel

Ream

50,000

Việt Nam

18

 Giấy Excel 80

Ream

56,482

Việt Nam

19

 Giấy Ik plus 70A4

Ream

58,333

Indonesia

20

 Giấy Ik plus 80

Ream

67,593

Indonesia

21

 Giấy Bìa Màu

Xấp

27,273

Vạn Điểm

22

 Giấy IK Plus 70 A5

Ream

29,167

Indonesia

23

 Giấy IK Plus 70 A3

Ream

116,666

Indonesia

24

 Giấy Idea 70A4

Ream

58,333

Thái Lan

25

 Giấy Idea 80A4

Ream

68,519

Thái Lan

26

 Bìa Kiếng Đài Loan

Kg

47,273

Đài Loan

27

 Giấy Idea 70 A3

Ream

122,222

Indonesia

28

 BÌA THƠM MỎNG (TRẮNG)

XẤP

43,636

Việt Nam

29

 Giầy Accura

Ream

51,852

Indonesia

30

 Giấy LUCKY 70A4

Ream

50,000

Việt Nam

31

 Giấy BMO 70

Ream

54,630

Paper One - Indonesia

32

 Giấy in văn phòng

Ream

56,482

Việt Nam

33

 Giấy Ford màu 70A4

Ream

60,185

Indonesia

34

 Giấy Ford màu 80A4

Ream

69,444

Indonesia

35

 Giấy in 80A1

Ream

465,000

Việt Nam

36

 Giấy Quality 70

Ream

53,704

Double A Thái Lan

37

 Giấy Paper one 70A4

Ream

62,962

Indonesia

38

 Giấy Quality 80

Ream

63,889

Double A Thái Lan

39

 Giấy Paper one 80A4

Ream

72,222

Indonesia

40

 Giấy Paper one 70 A3

Ream

126,852

Indonesia

41

 Giấy Paper one 80 A3

Ream

148,148

Indonesia

42

 Giấy Photocopy giá rẻ

Ream

47,273

Việt Nam

43

 Giấy Supreme 80

Ream

66,667

Thái Lan

44

 Giấy Supreme 70 A3

Ream

122,222

Thái Lan

45

 Giấy Double A 70 A5

Ream

33,333

Thái Lan

46

 Giấy Accura 80 A4

Ream

56,364

Indonesia

47

 Giấy Paperline 70A4

Ream

53,704

Indonesia

48

 Giấy Clever up 70

Ream

57,273

Việt Nam

49

 Giấy Clever up 80

Ream

67,273

Việt Nam

50

 Giấy Copy excellent

Ream

57,410

Indonesia

51

 Bìa Kiếng

Kg

41,818

Đài Loan

52

 Giấy Fo Màu 70

Ream

60,000

Vạn Điểm

53

 Giấy Photocopy cuộn A1

Cuon

180,000

Việt Nam

54

 Giấy photocopy cuon A0

cuon

240,000

Việt Nam

55

 Giấy Fo Màu 80

Ream

67,273

Vạn Điểm

56

 Tập học sinh giá rẻ nhất

Quyển

3,000

Việt Nam

57

 Tập học sinh giá rẻ

Quyển

3,000

Viêt Nam

58

 Tập học sinh - Tình Bạn

Quyển

3,300

Việt Nam

59

 Tập học sinh - Thủy Trúc

Quyển

3,300

Việt Nam

60

 Tập học sinh - Oggy

Quyển

3,900

Việt Nam

61

 BĂNG KEO SIMILY

CÂY

45,000

VIET NAM

62

 Tập học sinh - Tuổi Thơ

Quyển

4,600

Việt Nam

63

 Tập học sinh - Loài hoa

Quyển

4,600

Việt Nam

64

 Tập học sinh - ABC

Quyển

5,500

Việt Nam

65

 Tập học sinh - Sóc Chuột

Quyển

6,300

Việt Nam

66

 Tập học sinh - Tom Jery

Quyển

5,500

Việt Nam

67

 Tập học sinh - Cao Cấp

Quyển

7,100

Việt Nam

68

 Tập học sinh - Hello Kitty

Quyển

7,100

Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG THỊNH PHÁT
GPĐKKD số 0309878791 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 26/03/2010
Người đại diện: Giám đốc Trần Quốc Việt
23/33 Đường C1 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
ĐT: (028)39755997 - 39755998- DĐ 0903370064 - 0988020345  Fax: (028)39755997
Email: giaydongthinhphat@gmail.com  Web: http://www.giaydongthinhphat.com
Chi nhánh: 71/26 Trịnh Đình Trọng - Phường Phú Trung - Quận Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (028)39755997 - 39755998 - DĐ 0903370064 - 0988020345

Design by pmvietnam